Dezynfekcja chlorem

Dezynfekcja chlorem polega na fakcie, że chlor z wodą zmienia się w kwas solny ( Eo = 1,49 V).  Przez ten kwas, zawierający chlor mikroorganizmy zostają zabite.

Jako największą wadę określa się silną zależność chlorowodorowego kwasu od wartości pH potencjału Redox, który od wartości ph 7,5 traci swoją siłę dezynfekującą przez zmianę do hipochlorytanu. Wartość pH wody pitnej oscyluje w granicach 6,5 do 9,5 pH. Wiele wirusów ciężko jest zlikwidować kwasami chlorowodorowymi, inne wirusy są nawet odporne na chlor. Przy zwiększonych temperaturach, w sieci przewodów kwas rozpada się bardzo szybko, przez co nie osiąga się wystarczającej ochrony w systemach ciepłej wody oraz w pojemnikach z ciepłą wodą (40° C lub 50° C) nie obserwuje się praktycznie żadnego działania.

Szczególnym minusem dla środowiska jest to, że chlorowodorowy kwas tak samo jak hipochloryt działa chlorująco. W wodzie pitnej dochodzi przez reakcję n z kwasem humusowym do wykształcenia ulotnych związków trihalogenmetanu i ciężkich chlorowanych węglowodorów. Obie substancje, jak twierdzą specjaliści mają rakotwórcze, długofalowe działanie. Poza tym dochodzi do tworzenia nieprzyjemnie pachnących i smakujących chlorofenoli. Wytwarzają one typowy zapach pływalni, a ludzka skóra szybko przesiąka tym zapachem. Oczy po kąpieli w basenie to również temat znany wielu. Negatywne jest to, że przy zastosowaniu podchlorynowych kwasów wartości AOX przeważnie zostają przekroczone.

 

Porównanie chloru i Supra Plus

KryteriumChlorSupra Plus
Rozkład filmu biologicznego w sieciach rurW czynnej koncentracji wody pitnej tylko mały rozpad filmu biologicznego, ponieważ brakuje przenikania.Supra Plus przenika przez film biologiczny całkowicie go rozkładając.
OdwanianieWytwarzanie substancji o ograniczonym zapachu i smaku przez reakcje z fenolem, aminami i algami.Odwaniające cechy tzn. substancje zapachowe i smakowe w wodzie np. przez fenole, algi lub ich produkty rozpadu zostają zamienione, względnie nie zostają wytworzone.
Działanie dezynfekujące w zależności od wartości phDezynfekcja gwarantowana tylko przy wartościach < pH 7,5.Dezynfekcja niezależnie od wartości pH. Tak samo wysoka w zakresie 4 < x < 10 pH.
Tworzenie wywołującego raka THM´s i AOXSilne tworzenie przez reakcje z organicznymi składnikami wody.Brak tworzenia THM´s w wodzie pitnej. Tylko małe tworzenie AOX.
Tworzenie drażniących śluzówkę chloramin ( przyczyna zapachu pływalni)Chlorowanie wszystkich aminów do chloraminów.Brak reakcji z pierwotnymi i wtórnymi aminami i brak tworzenia chloramin. Chloraminy tworzone przez chlor zostają zniszczone podczas utleniania.
Działanie na bakterie i wirusyDobre cechy bakteriobójcze, ale złe cechy wirusobójcze. Przy wartościach pH > 7,5 także złe działanie bakteriobójcze.Bardzo dobre cechy bakteriobójcze i bardzo dobre cechy wirusobójcze. Przy wartościach > 7,5 pH około 20 – 30 razy silniejsze działanie dezynfekujące niż chloru.
Działanie na algiTylko przy chlorowaniu uderzeniowym.Przy stałej dezynfekcji ustalono 0,2 do 0,5 mg/l.
Działanie utleniająceSilny środek utleniający, który przez chlorowanie (tworzenie AOX) działa utleniająco.Do 3,5 razy silniejsze działanie utleniające niż chloru. Utlenianie odbywa się przez przenoszenie tlenu.
Stabilność sieciTemperatura > 30° niszczy chlor bardzo szybko. Przez skłonność do reakcji wysokie niszczenie w sieci.Supra Plus także przy temperaturze 30° C < x < 45° C dostatecznie stabilny w zamkniętych systemach. Reaguje bardziej selektywnie niż chlor.
KorozyjnośćDuży udział chlorydu w roztworach chloru z ołowiem; w związku z wysokim potencjałem redox (utleniania i redukcji) powoduje wysokie ilości korozji.Roztwory Supra nie zawierają chloru, dlatego małe ilości korozji.
Zachowanie przy zmywaniuGorsza zdolność zmywania przez tworzenie i adhezję chlorowanych składników wodnych.Dobra zdolność do zmywania z rur, powierzchni itd. i przez to mniejsze zużycie wody do zmywania.

Porównanie niektórych cech i wartości granicznych chloru i Supra Plus

KryteriumChlorSupra Plus
Rozpuszczalność w wodzie( 10° C, 1 bar)10 g/lCa. 30g/l 2)
Hydroliza, dysocjacjaHCIO, HCI, H+, CIO-Brak hydrolizy względnie brak produktów dysocjacji
Próg zapachu i smaku w wodzie0,05 mg/lOd 0,08 mg/l
Dawka 1)1,2 – 6 mg/lMax. 0,4 mg/l
Wartości graniczne w wodzie pitnej 1)min.0,1 mg/l max 0,3 mg/lmin 0,05 mg/l max 0,2 mg/l
Reakcje chemiczne z substancjami wodnymi
AmoniakZwiązki amoniakuChloraminaBrak reakcji
FenoleChlorofenolUtlenianie
Substancje humusoweWodne substancje organiczneChlorowanieMetanol trihalogenowyZwiązki organiczne chloruUtlenianie
Żelazo – II, mangan - IIUtlenianieUtlenianie
Zależność wartości phZmniejszające się działanie dezynfekcyjne przy rosnących wartościach phW zakresie pH 4…10 tak samo
1) Według rozporządzenia w sprawie wody pitnej 20132) ze względów bezpieczeństwa max. 4g/l

Szczegółowe porównanie
Supra Plus do innych metod: