Dezynfekcja ozonem 

Dezynfekcja ozonem polega na tym, że jest on silnie utleniającym gazem, rozpuszczony w wodzie wskazuje małą zależność pH z powodu swojego bardzo wysokiego potencjału redox w porównaniu z chlorowymi kwasami. Ozon działa bakteriobójczo, jak też wirusobójczo i jest bez wątpienia bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym.

Główną wadą ozonu jest fakt, że rozpuszcza się bardzo źle w wodzie i jest silnie działającą trucizną (MAK – wartość 0,1 ppm). Z tego powodu musi być zredukowany i zniszczony w filtrach z aktywnym węglem, zanim woda dostanie się do sieci wodociągów. Całkowicie bezpieczna ochrona sieci wodnej jest w ten sposób niemożliwa. Przez krótki okres połowicznego rozpadu (kilka godzin) nie ma długotrwałego działania w wodociągach. Do uzyskania ozonu potrzebne są drogie ozonatory, które produkują ozon z powietrza, względnie tlen przez wyładowania elektryczne. Do zwiększenia uzysku ozonu musiałyby one być stale chłodzone, przez co należałoby uwzględnić koszty używanej schłodzonej wody lub energii użytej do urządzeń chłodzących. Z powodu szczególnej toksyczności ozonu może on być wykorzystany w zamkniętych systemach. Jednak dla takich urządzeń powstają wyraźnie zwiększone koszty na potrzebne urządzenia zabezpieczające.

Szczególnym minusem dla środowiska jest fakt, że ozon utlenia występujące w wodzie naturalne chlorydy do chloru. W ten sposób tworzy się kwas podchlorynowy i dochodzi do niechcianego chlorowania substancji zawartych w wodzie. Natomiast w wodach zawierających brom dochodzi, przez ozon, do tworzenia związków bromu. W obszarze ppb może dojść przez to do powstania raka nerki.

 

Porównanie ozonu i Supra Plus.

KryteriumOzonSupra Plus
Środek dezynfekujący musi w końcu zostać usuniętyOzon musi w większości przypadków być całkowicie usunięty – konieczność założenia dodatkowych filtrów aktywnego węglaUsunięcie dwutlenku chloru nie jest konieczne. Przeciwnie: Supra activa ma silne działanie magazynujące i długotrwale dezynfekujące
Działanie na substancje organiczne w wodzie i w przewodach rurRadykalne działanie na organiczne części składowe:- biologicznie nie rozkładające się substancje mogą zostać zamienione w bakteriologicznie dostępne materiały (pokarm bakteriologiczny po ozonowaniu)Redukuje filmy biologiczne w przewodach rur i zmniejsza ich tworzenie na nowo:- bakteriom, w szczególności legionellom zostaje zabrane podłoże z pożywieniem
KosztyWysokie koszty urządzenia- obszerna technika urządzeń z agregatorami chłodzącymi- postępowanie z tlenem: gotowość/produkcja czystego tlenu i włączonych filtrów aktywnego węgla- wyższy i kosztowniejszy nakład na konserwacjęNiskie koszty urządzeń- korzystne, wytrzymałe komponenty- niski nakład na konserwację

Szczegółowe porównanie
Supra Plus do innych metod: