Supra Activa Gotowy do użycia dwutlenek chloru w płynie

Główne obszary zastosowań
naszego preparatu do dezynfekcji i uzdatniania wody :

 • produkcja i dystrybucja wody pitnej
 • woda basenowa
 • higiena weterynaryjna
  (hodowla zwierząt i ptaków, produkcja mleka)
 • przetwórstwo i przechowalnictwo żywności (przemysł mięsny, spożywczy, napoje itp.)
 • uprawa roślin i grzybów
 • uzdatnianie powietrza (usuwanie odoru)
 • szpitale i kliniki specjalistyczne
 • gospodarka ściekowa
 • inne zastosowania przemysłowe

Supra Activa oznacza czystą wodę czysta woda, to zdrowe życie

Preparat Supra activa to nowoczesny środek do dezynfekcji wody pitnej dla ludzi i zwierząt, oparty na bazie dwutlenku chloru. Systematyczne stosowanie preparatu zapewnia utrzymanie jakości wody nawet w obecności niesprzyjających czynników. Posiada wysoką zdolność bakteriobójczą pozwalającą na szybkie oczyszczanie wody pitnej, używanej do picia przez ludzi i pojenia zwierząt, chroniąc w ten sposób zdrowie ludzi i zwierząt.

Preparat nie działa niszcząco na części urządzeń i wyposażenie a wręcz oczyszcza z zanieczyszczeń i różnego rodzaju osadów, które oblegają ścianki instalacji wodnej. Nie wykazuje właściwości żrących ani korodujących. Cechuje się wysoką skutecznością biobójczą przy niskich stężeniach, dzięki czemu może być stosowany do bezpiecznej dezynfekcji, zapobiegającej rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, grzybów, wszelkich bakterii oraz wirusów.

W zależności od problemu z dezynfekcją mamy obok najczęściej stosowanych produktów, produkt Supra activa, który ma wiele wariantów zastosowania. Według dostępnej wiedzy zostało opracowane możliwie najlepsze rozwiązanie problemu i przedstawione najbardziej efektowne i naukowe podejście do pojęcia dezynfekcji.

Przez zmieszanie trzech komponentów z wodą, następuje reakcja trwająca 60 minut, w której wyniku powstaje wysokowartościowy i bardzo czysty koncentrat dwutlenku chloru. Wykorzystywany w tej technologii dwutlenek chloru (CLO2) jest znacznie efektywniejszy niż chlor. Działa on w szerokim spektrum twardości pH od 4 – 10 i nie wytwarza żadnych organicznych produktów pochodnych.

Wszystkie rodzaje produktów Supra activa wykorzystują każdorazowo system opierający się na połączeniu stosowanych komponentów ze ściśle określoną ilością wody. Jest to technika odmienna od stosowanej dotąd wymuszającej użycia reaktora i przez to narażonej na ryzyko eksplozji. Ten prosty i bezpieczny sposób produkcji otwiera z korzyścią wiele nowych możliwości zastosowania, które do tej pory z uciążliwym, pełnym niebezpieczeństw sposobem produkcji w reaktorze nie można było sobie wyobrazić.

Co to jest Supra activa?:

 • Supra activa jest 0,4 % roztworem dwutlenku chloru i zawiera 4,76 g ClO2/l produktu,
 • Supra activa nie jest w żadnej fazie produkcji eksplodujący,
 • Supra activa jest przez dłuższy czas stabilny i skuteczny w przewodach, przez co nie powstają żadne dziury dezynfekcyjne przez rozpad materiału dezynfekcyjnego,
 • Supra activa działa w szerokim zakresie pH od 4-10,
 • Supra activa jest mało korozyjny, co pozwala utrzymać instalację w dobrym stanie, a co za tym idzie zredukować długoterminowe koszty utrzymania,
 • Istniejące techniki pomiaru – kierowania – regulacji innych metod dwutlenku chloru mogą zostać zachowane przy zastosowaniu Supra activa.

Z Supra activa, najczęściej polecanym komponentem w obszarze wody pitnej wg DIN EN 12671 zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o wodzie pitnej ( 21.05.2001) BGBI. IS.959 ( TVO) oraz FR EN 12671 otrzymuje się 0,4% roztwór, który niszczy prawie wszystkie mikroorganizmy, które mogą wystąpić w wodzie, obok bakterii wszelkiego rodzaju (E – coli, Legionella, Enterococcus supp., ( Wild Strain), enterokoków, legionelli, Fec. Coli., Cefal strep) także wirusów( Hepathitis), grzybów, drożdży, antracytu i związków metanu.

Szczególnie skuteczny, w porównaniu z innymi środkami, Supra activa jest przeciwko legionelli, której powłoka ochronna zostaje rozgnieciona w ciągu minut tak, że zostaje ona solidnie wyeliminowana.

Supra activa jest prosty, pewny w obsłudze i dozowaniu oraz zastępuje w wielu dziedzinach używany do tej pory chlor. Ponieważ chlor jest przez wielu naukowców określany jako rakotwórczy  jest zabroniony w coraz większej ilości dziedzin, jak np. w hodowli zwierząt.

Supra activa nie wywołuje ryzyka raka i przewyższa chlor w zastosowaniu z zimną i ciepłą wodą. Wiele dziedzin zastosowania, szczególnie przemysł spożywczy z wieloma problemami takimi jak: salmonelloza, listerioza, pleśń czy drożdże, czekają na zastosowanie Supra activa.

Nawet wytyczne WHO polecają zastosowanie dwutlenku chloru w kontroli bakteryjnej i tutaj Supra activa jest perfekcyjnym rozwiązaniem.

Wobec innych znanych i używanych postępowań dezynfekcyjnych Supra activa ma wiele istotnych zalet, które w swej ilości są niezrównane:

 • Supra activa ma w porównaniu z chlorem wyższe wyniki utleniania,
 • Supra activa ma 20 do 30 krotnie wyższe działanie dezynfekujące niż chlor,
 • Supra activa nie reaguje w przeciwieństwie do chloru z amoniakiem, aminochlorkiem i organicznymi związkami,
 • Supra activa zmniejsza THM´s i HAA´s i inne wywołujące raka organiczne związki i nie chloruje organicznych substancji,
 • Supra activa działa permanentnie w swojej bakteryjnej działalności w dużym zakresie ph od 4 – 10,
 • Supra activa jest niezrównany przeciw biofilmowi i szybko i niezawodnie usuwa legionelle,
 • Supra activa działa wysoce efektywnie przeciw wszystkim zawartym w wodzie mikroorganizmom, takim jak: bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, drożdże, jednokomórkowce ( ameby) i osady,
 • Supra activa posiada bardzo wysoką tolerancję materiału,
 • Supra activa jest skuteczny przy usuwaniu związków magnezu i żelaza,
 • Supra activa nadaje się szybko do zastosowania i jest skuteczny przy wszystkich zachodzących uszkodzeniach przez wirusy i bakterie wszystkich typów.

Supra activa odpowiada w pełnym zakresie niemieckiemu rozporządzeniu o wodzie pitnej zgodnie z normą DIN EN 12671.

Supra activa ze swoim wysokim stopniem czystości ma różne cele zastosowania, bez produktów ubocznych, i działań ubocznych,

Supra activa może bez problemu być transportowany przez firmy transportowe.

Supra activa jest szczególnie przyjazny dla środowiska, ponieważ resztki produktów po zastosowaniu rozkładają się w normalnej soli kuchennej.

Supra activa oferuje kompleksowe rozwiązania w usuwaniu problemów wszelkiego rodzaju, m.in.: w wyjałowieniu wody pitnej, w produkcji przemysłowej artykułów spożywczych, w hodowli zwierząt wszystkich

gatunków lub ich przetwarzaniu, w usuwaniu legionelli, dezynfekcji wody basenowej i w wielu innych celach zastosowań.

Supra activa nie jest przewyższony swoją skutecznością przez żaden znany na świecie produkt. Posiada wiele wariantów użycia nastawionych na różne cele.

Supra activa jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma nic lepszego.

Po wspólnie ustalonym wariancie Supra activa pomagamy w sporządzeniu odpowiedniej dawki dla każdorazowo określonego celu, dla urządzeń pomiarowych do pomiaru cieczy i powietrza, jak też dla pomiarów dostępnymi miarami.

Supra activa jest gotowy do użycia od razu, bez zbędnego czasu oczekiwania. Nikt tu nie jest szybszy.

Preparat nadaje się do uzdatniania wody pitnej używanej przez ludzi i zwierzęta. Stosowane materiały wykazują bardzo wysoki stopień czystości i przy odpowiednim dozowaniu nie należy spodziewać się zagrożeń dla zdrowia.

Czym dokładnie jest Dwutlenek chloru?

Dwutlenek chloru to reaktywny gaz o selektywnych właściwościach utleniających, stosowany jako alternatywa dla chloru w procesie dezynfekcji wody. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, powodując obumarcie komórek np. bakterii coli czy salmonelli, znajdujących się w wodzie. Z uwagi na swoje cechy, działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje negatywnie na materiały instalacyjne. Również wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów w wodzie wyższa.

Zalety Supra Activa wobec innych postępowań dezynfekcyjnych :

 • wyższe wyniki utleniania, w porównaniu z chlorem
 • 20 do 30-krotnie wyższe działanie dezynfekujące niż chlor
 • nie reaguje z amoniakiem, aminochlorkiem i organicznymi związkami
 • zmniejsza THM´s i HAA´s i inne wywołujące raka organiczne związki
 • nie chloruje organicznych substancji
 • działa permanentnie w swojej bakteryjnej działalności w dużym zakresie ph od 4 – 10
 • jest niezrównany przeciw biofilmowi i szybko i niezawodnie usuwa legionelle
 • działa wysoce efektywnie przeciw wszystkim zawartym w wodzie mikroorganizmom
 • posiada bardzo wysoką tolerancję materiału
 • jest skuteczny przy usuwaniu związków magnezu i żelaza
 • nadaje się szybko do zastosowania i jest skuteczny przy wszystkich zachodzących uszkodzeniach przez wirusy i bakterie wszystkich typów

Szczegółowe porównanie
Supra Activa do innych metod:

Zwalcza Legionellę i kilkadziesiąt innych bakterii

W Polsce problem namnażania się bakterii w instalacjach jest znany projektantom i instalatorom, ale również użytkownikom. Obiekty użyteczności publicznej, co pewien czas podlegają kontroli jakości wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jeżeli służby wykryją skażenie ponadnormatywne, pojawia się problem. Oczywiście jednorazowo szybko można usunąć skażenie środkami chemicznymi, dezynfekując instalację i płucząc. Pociąga to za sobą zamknięcie obiektu na przynajmniej 24 godziny i generuje niemałe koszty. W przypadku dezynfekcji chemicznej i braku gruntownego oczyszczenia instalacji z osadów po pewnym czasie ponownie mogą pojawić się bakterie. Do rozwoju bakterii Legionella optymalne warunki występują w tym obszarze instalacji, w którym występuje woda o temperaturze 25-55°C.
W zakresie temperatur 38-42°C szybkość rozmnażania się bakterii legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii legionelli następuje w ciągu ok. 3 godzin. Wzrost namnażania bakterii występuje w miejscach występowania inkrustacji osadów wapiennych i kamienia kotłowego w instalacjach.
Ma to miejsce zazwyczaj w instalacjach typu:
- instalacje ciepłej wody użytkowej
- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
- instalacje do nawilżania powietrza
- wanny bąbelkowe
- urządzenia do hydromasażu

 

Wykaz bakterii i wirusów, na które SUPRA ACTIVA wykazuje wysoką skuteczność zwalczania w bardzo krótkim czasie.

Adenovirus spp,  Aspergillus  flavus, Aspergillus niger,Bacillus cereus,  Bacillus circulans,  Bacillus megaterium,  Bacillus subtilis,  Bacillus tuberculosis, Bifidobacter  spp,  Bluetongue Disease Virus,Campylobacter jejuni, Candida albicans, Clostridium difficile,  Clostridium perfringens,  Clostridium sporogenes,  Corynebacterium  nucleatum,  Coxakievirus,  Culex quinquefasciatus,Escherichia coli,  Echovirus,  Encephalomiocarditis Virus (EMSV), Enterobacter  cloacae, Enterobacter hafnia, Eschopulariosis faecalis,Felline parvovirus, Flavobacterium spp,  Fonsecaea pedrosoi,Fusarium spp,  Fusobacterium nucleatum,Herpesvirus I, Herpesvirus II,Influenzaevirus,  Iridovirus (PPA),Klebsiella pneumoniae,  Minute virus of mice (MVM),Mouse Encelphalomyelitis Virus,   Mouse Hepatitis Virus (MHV),  Mouse Polio Virus (MEV) , Mucor spp,  Mycobacterium spp,  Mycobacterium kansasii, Mycobacterium smegmatis,  Mycoplasma,  NDV,  Parainfluenza Virus, Penicillium,   Poliovirus,  Proteus vulgaris,  Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,  Pseudomonas spp,Sacharomyces cerevisiae, Salmonella choleraesuis,  Salmonella enteritidis,  Salmonella gallinarum,  Salmonella  panama, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium,  Salmonella typhosa, Sarcinae lutae, Scopulariopsis spp, Staphylococcus  aureus, Staphylococcus epidermidis,  Staphylococcus stomatitis,  Streptococcus 1,2,3,  Streptococcus faecalis,  Streptococcus pyogenes,Togavirus (PPC), Trichophyton mentagrophytes,  Trichophyton rubrum,Vaccinia virus, Vesicular Stomatitis Virus (VSV) , Vibrio cholerae,Yersinia enterolitica

Tego można uniknąć używając środka do dezynfekcji SUPRA ACTIVA.