Legionella

Nazwa legionella pojawiła się w latach 70. XX w. W 1976 r. wśród uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego zorganizowanego w Filadelfii w rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych odnotowano nietypowe grupowe zachorowania na zapalenie płuc. Ogółem zachorowało 221 z czego 34 osoby zmarły (29 uczestników i 5 osób z obsługi hotelu).

Dochodzenie przeprowadzone przez Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób z Atlanty ostatecznie 18 stycznia 1977 r. dowiodło, że to bakteria Legionella pneumophila jest odpowiedzialna za te zachorowania.
W toku dochodzenia ustalono, że do rozwoju bakterii doszło w hotelowym systemie klimatyzacji.
Bakteria, która zainfekowała uczestników zjazdu została nazwana „Legionella pneumophila" a choroba „legionellozą".
Podobne zachorowania występowały już wcześniej. Zachorowania te zostały retrospektywnie potwierdzone z 1947 r.

Bakteria, która może powodować poważne problemy.

W Polsce problem namnażania się bakterii w instalacjach jest znany projektantom i instalatorom, ale również użytkownikom. Obiekty użyteczności publicznej, co pewien czas podlegają kontroli jakości wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jeżeli służby wykryją skażenie ponadnormatywne, pojawia się problem. Oczywiście jednorazowo szybko można usunąć skażenie środkami chemicznymi, dezynfekując instalację i płucząc. Pociąga to za sobą zamknięcie obiektu na przynajmniej 24 godziny i generuje niemałe koszty. W przypadku dezynfekcji chemicznej i braku gruntownego oczyszczenia instalacji z osadów po pewnym czasie ponownie mogą pojawić się bakterie.

Sprzyjającą temperaturą do kolonizacji bakterii jest w zakresie 25-45 °C a optymalna temperatura do ich rozwoju to 38 °C, niskie stężenie dezynfekantów, zastoiny wody i czynniki biotyczne takie jak obecność innych mikroorganizmów, biofilmu sprzyjają jej rozwojowi i utrudniają neutralizację. Szybkość rozmnażania się bakterii legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii legionelli następuje w ciągu ok. 3 godzin..

W wodie poniżej temperatury 20 °C stopień rozmnażania znacząco spada, ale przy dużo niższych temperaturach bakteria może przetrwać w stanie uśpienia do czasu pojawienia się sprzyjających warunków rozwoju.

Wzrost namnażania bakterii występuje w miejscach występowania inkrustacji osadów wapiennych i kamienia kotłowego w instalacjach.
Ma to miejsce zazwyczaj w instalacjach typu:
- instalacje ciepłej wody użytkowej
- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
- instalacje do nawilżania powietrza
- wanny bąbelkowe
- urządzenia do hydromasażu

Tego można uniknąć używając środka do dezynfekcji SUPRA ACTIVA.

 

Znalezione obrazy dla zapytania prysznic

Supra Activa i Supra Plus w Twojej branży

tiles-baseny

Baseny i pływalnie

 

 

tiles-hotel

Hotele

 

 

tiles-zwierzeta

Hodowla zwierząt

 

 

tiles-szpitale

Szpitale

 

 

tiles-wodociagi

Wodociągi